loading
แชร์ :

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน COVID-19

       ช่วงนี้แต่ละโรงงานเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การเกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 อย่างเร่งด่วน ซึ่งบริษัท วี แคร์ กรุ๊ป จำกัด ได้เป็นผู้ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในครั้งนี้

หมวดหมู่
ข่าวยอดนิยม
กิจกรรมเข้าร่วมสัปดาห์เซฟตี้
กิจกรรมเข้าร่วมสัปดาห์เซฟตี้

วี แคร์ กรุ๊ป บจก. จัดกิจกรรมเข้าร่วมสัปดาห์เซฟตี้ จับไข่ แจก แถม พร้อมให้ความรู้

กิจกรรมฝึกอบรม First Aid และ CPR
กิจกรรมฝึกอบรม First Aid และ CPR

วี แคร์ กรุ๊ป บจก. ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม First Aid และ CPR ให้กับพนักงาน

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน COVID-19
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน COVID-19

วี แคร์ กรุ๊ป บจก. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 แต่ละโรงงาน

แกลลอรี่ ดูทั้งหมด