loading

บริการฉีดวัคซีนให้พนักงาน

บริการฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อให้แก่พนักงาน เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาด ของโรคภายในโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก

We Care Group
We Care Group