loading
ระบบบริหารจัดการห้องพยาบาลโรงงานแบบออนไลน์ดีอย่างไร
ระบบบริหารจัดการห้องพยาบาลโรงงานแบบออนไลน์ดีอย่างไร

ระบบห้องพยาบาลประจำโรงงานเป็นอีกส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะด้วยขนาดของโรงงาน และจำนวนพนักงาน ทำให้ต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย ประวัติการรักษา

 • 07 ตุลาคม 2565
ระบบพยาบาลเปลี่ยนวิถีใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
ระบบพยาบาลเปลี่ยนวิถีใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการสื่อสารและการทำงานของระบบงานพยาบาล เพื่อความรวดเร็วในการส่งต่อข้อมูล ข่าวสาร ใช้ในการประสานงาน

 • 22 สิงหาคม 2565
สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม จากกรมควบคุมโรค
สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม จากกรมควบคุมโรค

การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กำหนดกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบการแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง หรือโรคจ

 • 01 สิงหาคม 2565
เว็บไซต์แนะนำสำหรับคนรักสุขภาพ
เว็บไซต์แนะนำสำหรับคนรักสุขภาพ

แนะนำเว็บไซต์สำหรับคนรักสุขภาพ มีทั้งสาระน่ารู้ วิธีการรักษา สาเหตุของการเกิด พร้อมทั้งมีแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงของอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

 • 01 สิงหาคม 2565
วิธีลดอาการปวดเมื่อยของร่างกาย
วิธีลดอาการปวดเมื่อยของร่างกาย

การที่เราใช้งานร่างกายโดยทำกิจกรรมนั้นเป็นประจำ หรือทำซ้ำ ๆ กันอยู่เสมอ อาจจะส่งผลให้ส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายที่ใช้งานบ่อย ๆ เกิดการปวดเมื่อย และเมื่อยล้า ซึ่งบริษัท วีแคร์ กรุ๊ป จำกัด มีสาระมาฝาก

 • 01 สิงหาคม 2565
เคล็ดลับกินอย่างไรให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ
เคล็ดลับกินอย่างไรให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ

การทานเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปจะส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่ง วีแคร์ กรุ๊ป มีเคล็ดลับมาฝากัน

 • 29 กรกฎาคม 2565
กินยาพาราเซตามอลอย่างไรให้ปลอดภัย
กินยาพาราเซตามอลอย่างไรให้ปลอดภัย

ยาพาราเซตามอล ยาแก้ปวดที่เรียกได้ว่าเป็นยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งการกินควรกินในปริมาณที่เหมาะสม และพึงระวังโดยอ่านฉลากยาก่อนทุกครั้งที่กินยา และควรซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้คำแนะนำหรือซื้อจาก "ร้านยาคุณภาพ"

 • 29 กรกฎาคม 2565
เลือกวิธีออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะสม
เลือกวิธีออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะสม

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมีหลากหลายวิธี ซึ่งการเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตนเอง นอกจากจะเห็นผลลัพธ์แล้ว ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และลดการเสี่ยงบาดเจ็บได้

 • 29 กรกฎาคม 2565
สาระน่ารู้เพิ่มเติมสำหรับงานพยาบาล
สาระน่ารู้เพิ่มเติมสำหรับงานพยาบาล

การเป็นพยาบาลที่ดีนอกจากวิชาชีพที่ได้ศึกษามาแล้ว อาจจะต้องศึกษาและอบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพในงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 • 29 กรกฎาคม 2565
วีแคร์ กรุ๊ป ใส่ใจทุกขั้นตอนสำหรับระบบห้องพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
วีแคร์ กรุ๊ป ใส่ใจทุกขั้นตอนสำหรับระบบห้องพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบห้องพยาบาลเป็นส่วนสำคัญที่ทุกโรงงานพึงต้องมีตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน

 • 23 มิถุนายน 2565
ยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลสำหรับสถานประกอบการมีอะไรบ้าง
ยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลสำหรับสถานประกอบการมีอะไรบ้าง

ยาและเวชภัณฑ์ที่สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีเป็นข้อกำหนดของกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548

 • 31 พฤษภาคม 2565
ความสำคัญของการมีทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ
ความสำคัญของการมีทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ

การมีหน่วยพยาบาลประจำโรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรง ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • 11 เมษายน 2565
ขยะติดเชื้อในยุคโควิด-19 กำจัดถูกวิธีลดการแพร่เชื้อ
ขยะติดเชื้อในยุคโควิด-19 กำจัดถูกวิธีลดการแพร่เชื้อ

ขยะติดเชื้อจะต้องมีการคัดแยกและเก็บขยะติดเชื้ออย่างมิดชิดก่อนส่งกำจัด โดยจะต้องคัดแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่นๆ

 • 22 มีนาคม 2565
ระบบของห้องพยาบาลโรงงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ระบบของห้องพยาบาลโรงงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ห้องพยาบาลโรงงาน ส่วนที่สำคัญของสถานประกอบการ เพราะประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง

 • 22 กุมภาพันธ์ 2565
ทำความรู้จักกับกฎหมายห้องพยาบาลในสถานประกอบการ
ทำความรู้จักกับกฎหมายห้องพยาบาลในสถานประกอบการ

ห้องพยาบาลโรงงาน เป็นข้อกำหนดจากกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง ได้กำหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการ สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องมีปัจจัยในการปฐมพยาบาล

 • 31 มกราคม 2565
วิธีการกำจัดขยะติดเชื้อสำหรับสถานประกอบการต้องมีกระบวนการอย่างไร
วิธีการกำจัดขยะติดเชื้อสำหรับสถานประกอบการต้องมีกระบวนการอย่างไร

ขยะติดเชื้อ เป็นขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณที่เข้มข้น จึงต้องมีการกำจัดอย่างถูกวิธี

 • 02 ธันวาคม 2564
บริการจัดหาพยาบาลประจำโรงงานอุตสาหกรรมแบบ One Stop Service
บริการจัดหาพยาบาลประจำโรงงานอุตสาหกรรมแบบ One Stop Service

WE CARE GROUP เราใส่ใจเรื่องงานแพทย์และพยาบาลประจำสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม เราให้บริการอย่างครบวงจรแบบ One Stop Service

 • 23 พฤศจิกายน 2564