loading
แชร์ :

วี แคร์ กรุ๊ป บจก.

ได้จัดทำกิจกรรม 5 ส ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยประกอบได้ด้วย
   - สะสาง
   - สะดวก
   - สะอาด
   - สุขลักษณะ
   - สร้างนิสัย
วัตถุประสงค์หลักๆ คือ เพื่อลดต้นทุนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หมวดหมู่
ข่าวยอดนิยม
กิจกรรมเข้าร่วมสัปดาห์เซฟตี้
กิจกรรมเข้าร่วมสัปดาห์เซฟตี้

วี แคร์ กรุ๊ป บจก. จัดกิจกรรมเข้าร่วมสัปดาห์เซฟตี้ จับไข่ แจก แถม พร้อมให้ความรู้

กิจกรรมฝึกอบรม First Aid และ CPR
กิจกรรมฝึกอบรม First Aid และ CPR

วี แคร์ กรุ๊ป บจก. ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม First Aid และ CPR ให้กับพนักงาน

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน COVID-19
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน COVID-19

วี แคร์ กรุ๊ป บจก. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 แต่ละโรงงาน

แกลลอรี่ ดูทั้งหมด